Emil Egeltoft - Föreläsasre


Emil Egeltoft

Emil Egeltoft

Brandtec

Emil är brandskyddskonsult och VD med tio års erfarenhet som konsult inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil har bred erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete på både strategisk och operativ nivå och har stor vana att arbete med större organisationer och komplexa objekt.

​ Emil har även stor erfarenhet av att projektledning och att agera provningsledare vid samordnad provning av brandfunktioner. Därtill har Emil skrivit Rekommendation för insatsplaner på uppdrag av Brandskyddsföreningen samt är en van och ofta anlitad föredragshållare inom brandskydd. Emil kommer under Brandskydd Kulturbyggnad att berätta om Branden i Notre Dame, Paris.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

FAKTA OCH PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer