Viktor Wahlsten - Föreläsasre


Viktor Wahlsten

Viktor Wahlsten

Brandskyddslaget

'Viktor Wahlsten är utbildad brandingenjör vid Luleå tekniska universitet och har i 12 år arbetat som brandskyddskonsult på Brandskyddslaget i Stockholm. Viktor har arbetat med de flesta aspekter av brandskydd men har på senare år koncentrerat sig mer på arbete med brandskydd i byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Viktor har skrivit flera artiklar i tidningarna Bygg och teknik och Byggnadskultur avseende olika aspekter av brandskydd i kulturbyggnader. På Brandskydd Kulturbyggnader kommer Viktor att prata om de tillfällen då dagens krav på brandskydd och utrymningssäkerhet ställs mot antikvariska värden i olika typer av projekt. Ofta hamnar fokus på dörrar, då krav kan omfatta både brand, utrymning, skalskydd m.m. samtidigt som de i många fall har ett högt kulturhistorisk värde. Föredraget är praktiskt inriktat på olika lösningar för att kunna bevara befintliga dörrar och tillfredsställa både höga krav på brandskydd samt bevarandekrav.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer