Erika Hedhammar - Föreläsasre


Erika Hedhammar

Erika Hedhammar

Riksantikvarieämbetet

'Samverka, förebygg och planera för att undvika skador på kulturarv.'
Erika Hedhammar arbetar sedan 10 år som utredare på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör brand, restvärderäddning, riskanalys, stölder och kulturarv. I hennes arbete ingår bland annat att leda den nationella samverkankansgruppen ”Brandskydd, RVR och kulturarv”. Erika är utbildad konservator från Göteborgs universitet och deltog under 2010 i ICCROM:s utbildning ”First Aid to Cultural heritage in Times of Conflicts. Erika har tidigare arbetat med textilkonservering och förebyggande konservering i kyrkor och på museer. På Brandskydd kulturbyggnad kommer Erika berätta om vikten av att samarbeta och förstå varandra för att förhindra bränder samt om att ha en plan för att ta hand om kulturarv om bränder ändå uppstår.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer