Brandskyddslaget

HISTORIA

Hur skyddar och förvaltar vi våra svenska kulturskatter?

KULTURARV

Skydda och vårda för kommande generationer

BRANDSKYDD

Hur minimerar vi riskerna för brand kulturbyggnader?

Välkommen till
Brandskydd av Kulturbyggnader
16 OKTOBER STOCKHOLM

Kulturarvet vi har i Sverige är lika fantastiskt som unikt, kyrkor från 1200-talet, slott, museer och herresäten över hela landet är bara en del av det. Det åligger oss att skydda detta unika kulturarv för att lämnas vidare till kommande generationer
Men hur står det till idag med skyddet i kulturhistoriska byggnader i Sverige? Unika historiska och kulturella värden, byggnader, antikviteter och konst bör beaktas som kulturföremål som skall skyddas och säkras. Är säkerheten mot bränder, antagonistiska hot m.fl. tillräckligt bra för att skydda byggnader och inventarier vi värnar om? I ljuset av de många bränder och olyckshändelser som ägt rum under senaste tiden väcks frågan:

Klarar vi av att skydda och bevara kulturarvet?

KAN VI SKYDDA VÅRT SVENSKA KULTURARV MOT LIKNANDE HÄNDELSER SOM DEN I PARIS?

Den förödande branden i Notre Dame, Paris är en påminnelse om kulturarvets sårbarhet som vi bör ta på allvar, ett incitament att implementera förebyggande säkerhetsåtgärder.

Brandskyddslaget, Brandtec och Ateljé Catellani AB bjuder därför in till en informationsdag där vi har samlat representanter från branschen som berättar hur vi bäst kan skydda landets kulturarv mot liknade händelser. Vi får bland andra besök av Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet och konstkonservatorn Anna Bronzoni Catellani. Under dagens möte får vi bland annat ta del av en del tidigare erfarenheter och hur man lyckats rädda både byggnader och kulturföremål.

Programmet kommer bl.a. behandla:

  • Bakgrund med bl.a. Riksrevisionens rapport
  • Branden i Notre Dame och Kasern II på Skeppsholmen
  • Olika myndigheters synpunkter
  • Byggnadstekniskt brandskydd, allmänt, Nationalmuseum
  • Framkörningskort, Insatsplaner, RVR-arbete (generellt)
  • Praktiskt restvärdesarbete
  • Att rädda konst - omedelbara insatser


Varmt välkommen till Brandskydd för Kulturbyggnader i Stockholm!

Brandskydd av Kulturbyggnad Brandskydd Kulturbyggnad - Stockholm 16 oktober - Brandskydd Kulturbyggnad