Brandskyddslaget

HISTORIA

Hur skyddar och förvaltar vi våra svenska kulturskatter?

KULTURARV

Skydda kulturarv vid väpnade konflikter

BRANDSKYDD

Hur minimerar vi riskerna för brand kulturbyggnader?

Välkommen till Brandskydd av Kulturbyggnad Välkommen till Brandskydd av Kulturbyggnad

Skydd av kulturbyggnader vid brand och väpnad konflikt

15 SEPTEMBER, STOCKHOLM

Kulturarvet vi har i Sverige är lika fantastiskt som unikt, kyrkor från 1200-talet, slott, museer och herresäten över hela landet är bara en del av det. Det åligger oss att skydda detta unika kulturarv för att lämnas vidare till kommande generationer. Hur skyddar vi vårt kulturarv mot brand?

Hur står det till idag med skyddet i kulturhistoriska byggnader i Sverige? Unika historiska och kulturella värden, byggnader, antikviteter och konst bör beaktas som kulturföremål som skall skyddas och säkras. I ljuset av de många bränder och olyckshändelser som ägt rum under senaste åren väcks frågan. Har vi ett tillräckligt bra skydd för att skydda byggnader och inventarier vi värnar om? Klarar vi av att skydda och bevara vårt kulturarv för kommande generationer?

Välkommen till Brandskydd av Kulturbyggnad Välkommen till Brandskydd av Kulturbyggnad

Hur Skyddar vi vårt kulturarv vid väpnade konflikter?

Den senaste tidens händelser i omvärlden med bl.a. kriget i Ukraina aktualiserar frågan ytterligare. Hur skyddar vi våra kulturarv vid väpnade konflikter och är det ens möjligt? Vi får också under dagen ta del av tidigare erfarenheter och hur man lyckats rädda både byggnader och kulturföremål. Medverkande på konferensen är bl.a. representanter från Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Storstockholms brandförsvar och Uppsala Universitet.

Brandskyddslaget och Informationsbolaget bjuder in till en viktig och lärorik informationsdag där vi har samlat representanter från branschen som berättar hur vi bäst kan skydda landets kulturarv.

Välkommen till Brandskydd av Kulturbyggnad Välkommen till Brandskydd av Kulturbyggnad

Programmet på årets konferens innehåller:

Samverka, förebygg och planera för att undvika skador på kulturarv.
Skydda kulturarv vid väpnade konflikter.
Skäligt brandskydd i kulturbyggnader från fastighetsägarens perspektiv.
Antikvariska aspekter på brandskydd.
Erfarenheter från Räddningstjänsten.
Framgångsfaktorer för systematiskt brandskyddsarbete, samt praktiska lösningar för brand- och utrymningsdörrar i kulturbyggnader.
Fungerar brandskyddsfärger i kulturbyggnader?

Varmt välkommen till
Brandskydd Kulturbyggnad 15 september i Stockholm!

Brandskydd av Kulturbyggnad Brandskydd Kulturbyggnad - Stockholm 15 september - Brandskydd Kulturbyggnad