program


Brandskydd av Kulturbyggnad program


torsdag 15 september

08:00-09:00 Registrering och kaffe
09:00–09:25 Välkommen till Brandskydd för Kulturbyggnader 2022
Staffan Bengtson, Brandskyddslaget
09:25–10:05 Samverka, förebygg och planera för att undvika skador på kulturarv
Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet
10:05–10:25 Fika
10:25–10:55 Vad underlättar räddningstjänstens möjligheter till en effektiv insats vid brand i kulturbyggnader?
Göran Svensson, Storstockholms brandförsvar
10:55–11:00 Paus
11:00–11:45 Skäligt brandskydd i kulturbyggnader från fastighetsägarens perspektiv
Johan Hanberger, Statens fastighetsverk
11:45–12:50 Lunch
12:50–13:15 Antikvariska aspekter på brandskydd utifrån beställarens praktiska behov
Johan Engström, AIX Arkitekter
13:15-13:40 Antikvariska aspekter på brandskydd utifrån RAÄ:s perspektiv
Kersti Lilja, Riksantikvarieämbetet
13:40-13:45 Paus
13:45-14:25 Skydda kulturarv vid väpnade konflikter
Mattias Legnér - Uppsala universitet
14:25-14:55 Framgångsfaktorer för systematiskt brandskyddsarbete i kulturbyggnader
Emil Egeltoft, Brandskyddslaget
14:55-15:10 Praktiska lösningar för brand- och utrymningsdörrar i kulturbyggnader
Viktor Wahlsten, Brandskyddslaget
15:10–15:30 Fika
15:30–15:50 Fungerar brandskyddsfärger i kulturbyggnader
Staffan Bengtson, Brandskyddslaget
15:50–16:10 Hur kan risker med laddningsplatser, solceller och batteriladdning hanteras i kulturbyggnader
Alexander Elias, Brandskyddslaget
16:10-16:30 Summering och avslutning
Staffan Bengtson, Brandskyddslaget

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer