Erika Hedhammar - Föreläsasre


Erika Hedhammar

Erika Hedhammar

Riksantikvarieämbetet

Erika arbetar sedan 13 år som utredare på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör brand, restvärderäddning, riskanalys, stölder och kulturarv. I hennes arbete ingår bland annat att leda den nationella samverkankansgruppen ”Brandskydd, RVR och kulturarv”. Erika är utbildad konservator från Göteborgs universitet och ICCROM:s utbildning ”First Aid to Cultural heritage in Times of Conflicts. Erika har tidigare arbetat med textilkonservering och förebyggande konservering för kyrkor och museer. På seminariet Brandskydd kulturbyggnader kommer Erika berätta om vikten av att göra riskanalyser och planer för att kunna skydda museisamlingar vid brand, översvämning och krig.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer