Föreläsare


Emil Egeltoft

Brandtec

Emil är brandskyddskonsult och VD med tio års erfarenhet som konsult inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil har bred erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete på både strategisk och operativ nivå och har stor vana att arbete med större organisationer och komplexa objekt.

​ Emil har även stor erfarenhet av att projektledning och att agera provningsledare vid samordnad provning av brandfunktioner. Därtill har Emil skrivit Rekommendation för insatsplaner på uppdrag av Brandskyddsföreningen samt är en van och ofta anlitad föredragshållare inom brandskydd. Emil kommer under Brandskydd Kulturbyggnad att berätta om Branden i Notre Dame, Paris.

Läs mer om Emil

Staffan Bengtsson

Brandskyddslaget

Staffan är en av grundarna till Brandskyddslaget och arbetar bland annat med brandskyddsprojektering och framtagande av brandskyddsdokumentationer. Han har varit drivande när det gäller frångänglighet och har tagit fram många handböcker om till exempel brandskydd under byggtiden, BBR, frångänglighet och brandskydd i kulturbyggnader. Dessutom har Staffan skrivit många tidningsartiklar i olika ämnen. Staffan kommer under konferensen att berätta lite om bakgrunden med bl.a Riksrevisionens rapport, om branden i Kasern II på Skeppsholmen samt om Nationalmuseums brandskydd.

Läs mer om Staffan

Viktor Wahlsten

Brandskyddslaget

Viktor kommer från Brandskyddslaget där han arbetar med förenklad och analytisk brandskyddsprojektering vid både ny- och ombyggnationer. Han är en av företagets specialister på brandteknisk utformning av glaskonstruktioner. Dessutom jobbar han med speciella utredningar för konstruktioner och byggnadsteknik, exempelvis brandskydd i äldre dörrar. Viktor kommer till Brandskydd Kulturbyggnad för att berätta mer om Byggnadstekniskt brandskydd.

Läs mer om Viktor

Erika Hedhammar

Riksantikvarieämbetet

'Samverka, förebygg och planera för att undvika skador på kulturarv.'
Erika Hedhammar arbetar sedan 10 år som utredare på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör brand, restvärderäddning, riskanalys, stölder och kulturarv. I hennes arbete ingår bland annat att leda den nationella samverkankansgruppen ”Brandskydd, RVR och kulturarv”. Erika är utbildad konservator från Göteborgs universitet och deltog under 2010 i ICCROM:s utbildning ”First Aid to Cultural heritage in Times of Conflicts. Erika har tidigare arbetat med textilkonservering och förebyggande konservering i kyrkor och på museer. På Brandskydd kulturbyggnad kommer Erika berätta om vikten av att samarbeta och förstå varandra för att förhindra bränder samt om att ha en plan för att ta hand om kulturarv om bränder ändå uppstår.

Läs mer om Erika

Åke Westman

Storstockholms Brandförsvar

Åke Westman arbetar som yttre befäl på Storstockholms Brandförsvar, den räddningstjänst som opererar i Gamla Stan. Åke kommer till Brandskydd Kulturbyggnad för att tillsammans med sin kollega Göran Svensson berätta om projekt Gamla Stan där målet är att höja brandsäkerheten i Gamla stan, bl.a med hjälp av förebyggande åtgärder.

Läs mer om Åke

Göran Svensson

Storstockholms Brandförsvar

Göran Svensson arbetar som vakthavande brandbefäl på Storstockholms Brandförsvar, den räddningstjänst som opererar i Gamla Stan. Göran kommer till Brandskydd Kulturbyggnad för att tillsammans med sin kollega Åke Westman berätta om projekt Gamla Stan där målet är att höja brandsäkerheten i Gamla stan, bl.a med hjälp av förebyggande åtgärder.

Läs mer om Göran

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

FAKTA OCH PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer