Johan Engström - Föreläsasre


Johan Engström

Johan Engström

AIX Arkitekter

Johan Engström är utbildad Bebyggelseantikvarie vid Institutionen för kulturvård i Göteborg. Han har även påbyggnadsutbildningar gällande restaureringsprocessen dels från konstakademiet i Köpenhamn och dels från konsthögskolan i Stockholm. Johan innehar certifikat som Sakkunnig kontrollant kulturvärden – behörighet K (KUL2) och är anställd på AIX Arkitekter sedan 2010.

Johan har i 25 års tid arbetat med hela spektret inom den byggnadsantikvariska sektorn: Inventeringar, värdebeskrivningar, dokumentationer och konsekvensbeskrivningar inför ändringar. Han har även en bred kompetens gällande byggprocessens alla delar från projektering till kontroller under byggproduktionsskedet med genomförande av slutintyg och slutrapportering.

Inom ramen för AIX arkitektkontor AB har Johan ansvarat för ett antal uppdrag bland annat gällande statliga byggnadsminnen som Arvfurstens palats och Rosenhaneska palatset i Stockholm. Vårdprogram med underhållsplan för enskilda byggnadsminnet Villa Erskine på Ekerö och upprustningsfrågor gällande byggnadsminnet Stockholms stadion.

Johan kommer till Brandskydd Kulturbyggnader för att berätta om Antikvariska aspekter på brandskydd utifrån beställarens praktiska behov.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer