Staffan Bengtsson - Föreläsasre


Staffan Bengtsson

Staffan Bengtsson

Brandskyddslaget

Staffan är en av grundarna till Brandskyddslaget och arbetar bland annat med brandskyddsprojektering och framtagande av brandskyddsdokumentationer. Han har varit drivande när det gäller frångänglighet och har tagit fram många handböcker om till exempel brandskydd under byggtiden, BBR, frångänglighet och brandskydd i kulturbyggnader. Dessutom har Staffan skrivit många tidningsartiklar i olika ämnen. Staffan kommer under konferensen att berätta lite om bakgrunden med bl.a Riksrevisionens rapport, om branden i Kasern II på Skeppsholmen samt om Nationalmuseums brandskydd.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer