Staffan Bengtson - Föreläsasre


Staffan Bengtson

Staffan Bengtson

Brandskyddslaget

Staffan Bengtson arbetar på Brandskyddslaget där han numera nästan uteslutande sysslar med brandskyddsprojektering av kulturbyggnader och frångänglighetsfrågor, dvs hur man säkerställer trygg utrymning för personer med olika funktionsnedsättningar.

Under konferensen kommer Staffan dels redovisa en brandforskrapport om kunskapsläget vad gäller brandskydd av kulturbyggnader dels redovisa hur brandskyddsfärger kan användas som skydd av trä och stål/järn och förutsättningar för detta.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer