Kersti Lilja - Föreläsasre


Kersti Lilja

Kersti Lilja

Riksantikvarieämbetet

Kersti Lilja är byggnadsantikvarie/handläggare på Riksantikvarieämbetet där hon jobbar framförallt med statliga byggnadsminnen. Kersti kommer på Kulturbrandskydd att prata om statliga byggnadsminnen, vad skyddsbestämmelser är och hur man hanterar frågor om brandskydd i dessa miljöer.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer