Johan Hanberger - Föreläsasre


Johan Hanberger

Johan Hanberger

Statens fastighetsverk

Johan Hanberger är brandingenjör och har under sitt arbetsliv arbetat med brandfrågor ur flera olika perspektiv. Sedan en tid tillbaka arbetar han som brandspecialist på Statens fastighetsverk, med uppgift att samordna och utveckla myndighetens väg mot bättre brandsäkerhet. Statens fastighetsverks uppdrag är att ansvara för förvaltningen av en viss del av statens fasta egendom vilket omfattar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Johans föredrag kommer handla om uppvaknandet att gå från tillsyns- och konsultleden till att plötsligt sitta med alla utmaningarna i knät. Hur hittar man fram till en rimlig nivå på brandskydd i en byggnad som i allt väsentligt varit oförändrad i kanske tusen år? Hur arbetar SFV för att bevara vårt kulturarv för framtida generationer.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer