Alexander Elias - Föreläsasre


Alexander Elias

Alexander Elias

Brandskyddslaget

Alexander Elias är utbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola och arbetar på Brandskyddslaget i Stockholm. I rollen som konsult inom brandskydd arbetar Alexander brett med i stort sett alla aspekter av brandskydd och personsäkerhet vid brand – smått till stort. Inom ramarna för detta har Alexander även ett särskilt intresse för brandskydd relaterat till hållbar utveckling och innovativa energisystem.

Under konferensen kommer Alexander i korta drag att belysa och utveckla kring några utav de problemställningar som måste adresseras i mötet mellan ny teknik och byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer