Emil Egeltoft - Föreläsasre


Emil Egeltoft

Emil Egeltoft

Brandskyddslaget

Emil Egeltoft är brandkonsult på Brandskyddslaget med över 15 års erfarenhet inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil är övertygad om att det går att optimera brandskyddsarbetet så brandskyddet blir tillräckligt samtidigt som kostnaden kan minskas genom att arbeta mer strukturerat, samordnat och digitalt. Brandskydd Kulturbyggnad ger tips på framgångsfaktorer hur man får ett fungerande brandskydd över tid i sin kulturbyggnad genom att arbeta samordnat, strukturerat och digitalt.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer